12882

Visma Skatt Proffs

Pris ex moms: 5432 kr. Endast e-leverans

Tillv. Artikelnr: Visma Skatt Proffs

6 790 kr

  • Beskrivning
  • Mer information

Produktbeskrivning

Visma Skatt Proffs är det mest avancerade av de kritikerrosade skatteprogrammen från Visma Spcs. Proffsversionen har utvecklats för att motsvara alla de krav som kan ställas av företagare och av dem som yrkesmässigt arbetar med deklarationer och skatterådgivning. I Proffsversionen finns samtliga Skatteverkets deklarationsblanketter.

Visma Skatt Proffs är främst avsett för dig som jobbar professionellt med deklarationer och skatterådgivning åt företag och privatpersoner. Här får du alla verktyg som behövs för att smidigt och effektivt kunna tillgodose dina kunder under deklarationssäsongen, men även med rådgivning under resterande delen av året.

I programmets planeringsdel kan du hjälpa kunderna komma fram till den lösning som ger bästa möjliga skatteeffekt. Det finns kalkyler, analyser och blanketter för de flesta situationer, tjänste- eller privatbil, bostaden, lån och sparande med mera. Hur kan olika vinstdispositioner, avsättningar och löneuttag påverka skatten – både på kort och lång sikt. Antingen kan du själv prova och simulera fram önskad effekt, eller kan du låta programmet optimera efter givna förutsättningar.

Programmets deklarationskontroll ger dig tips, varningar och påpekar om det finns felaktiga, ofullständiga eller orimliga uppgifter på blanketterna. För varje kontroll ges en utökad informationstext som förklarar vad kontrollen innebär. Varje varning går också att klarmarkera när den är kontrollerad eller åtgärdad.

När du köper programmet ingår abonnemang för hela inkomståret 2011 som måste fyllas på kommande år. Summan för abonnemanget är alltså 5737 (4590 ex moms) kr för inkomståret 2011. Följande år kostar abonnemanget 3487 (2790 ex moms) kr per år.

Mer information

Vikt 1 kg
Typ av produkt

Skatteprogram

Abonnemang

Ja, för inkomståret 2011

Blanketter

Huvudblanketter
T-blanketter
Kapitalblanketter
Vinstutdelning
Näringsverksamhet
Skalbolag
Preliminär deklaration/jämkning
Anmälan/ansökan
Anståndsansökan enl tidplan
Avräkning utländsk skatt
Ansökan om anstånd med betalning av skatt
Arv/gåva och bouppteckning
Kontrolluppgifter

Bilagor

Avskrivningsbilagor
Beräkningsbilagor/beräkningshjälp
Kontantberäkning
Övriga blanketter
Noterings-/summeringsbilagor

Kundhantering för redovisnings och revisionsbyråer

Integration med Visma Byråstöd

Kalkyler

Bil – anställd/företagare/arbetsgivare
Boende
Budget
Näringsverksamhet (firma/delägare i HB)
Fåmansbolag
Historisk beräkning av sparad utdelning
Försäljning fastighet/bostadsrätt
Delavyttring fastighet
Försäljning/delavyttring näringsfastighet
Skalbolag
Företagares ålderspension/trygghet/förmåner
Sparande
Låneberäkning

Skatteplanering

Inkomstår 2010 och 2011 med 2 olika alternativ
Situationsanpassade råd
Analyser marginalskatter/avdragseffekter/pension/sjukpenning m m
Skatteuträkning
Kvarskatt/överskott

Aktiehanterare

Aktieportfölj inkomstår 2010 och 2011
Uppdatering av aktie- och fondkurser
Dagsaktuella råd via Privata Affärer
Depåhantering
Larm/bevakning
Portföljanalys
Aktiekontroll

Resultatplanering

Resultatplanering för aktiebolag (tax 2011)
Resultatplanering för handelsbolag (tax 2011)

Skatteinställningar

Avräkning utländsk skatt
Ackumulerad inkomst
Sjöinkomst
Skattereduktion för husarbete

Import /exportfunktioner

SIE-fil till räkenskapsschema och kalkyl för näringsverksamhet
Hämta från Visma Administration, Visma Compact, Visma Bokslut
Import av depåfiler till Aktiehanteraren
SRU-export via Skatteverkets filöverföringstjänst
SRU-bevakning
Automatiskt skapande av SRU-fil

Uppdatering via internet

Nybilspriser och miljöbilar
Kommunalskattesatser, statslåneränta och basränta
Aktie-, fond- och deklarationskurser
Aktieråd

Dokumentation

Elektronisk handbok
Nyhetsbrev och programinfo via e-post
Ekonominyheter via Visma Infoline

Övriga funktioner

Obegränsat antal skattefiler
Deklarationskontroll
Deklarationsanalys
Blankettguide
Informationsbank
Utskrifter till pdf och på papper
A3-utskrift (även i färg)
Skatteuträkning på engelska (utskrift)
Skicka skattfil via e-post

Systemkrav

PC eller Mac (Intel-baserad) med operativsystem Windows 7, Vista eller XP. Internetanslutning krävs. Tilläggsprogramvara krävs för användning på Mac