12880

Visma Revision

Pris ex moms: 10463,20kr. Endast e-leverans

Tillv. Artikelnr: Visma Revision

13 079 kr

  • Beskrivning
  • Mer information

Produktbeskrivning

Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering till rapportering. Programmet är framtaget i samarbete med både små och stora revisionsbyråer och branschorganisationer. Kort och gott – programmet gör dina revisioner i små och medelstora bolag mer effektiva och följer revisionsstandarden (RS).

Visma har skräddarsytt ett revisionsprogram som gör dina revisioner i små och medelstora företag så effektiva som möjligt. Visma Revision följer revisionsstandarden steg för steg så att du inte missar något moment. Du får stöd med upprättandet av den övergripande granskningsplanen och detaljerade granskningsprogrammen. Varje steg gås noggrant igenom fram till den färdiga revisionsberättelsen.

När du tillsammans med dina medarbetare är ute hos en kund och granskar kan ni underlätta arbetet genom att exportera ut granskningsområden till ett USB-minne. På så vis kan ni vara flera som granskar olika granskningsområden samtidigt. När medarbetarna är klara med sina delar av granskningsarbetet sparar de ner sitt granskningsarbete på USB-minnet och lämnar det till dig. Du sätter in USB-minnet i datorn och tar emot de utdelade granskningsområdena. Dokumentation, anteckningar och arbetsblad som gäller de tidigare utdelade granskningsområdena infogas automatiskt i årsakten.

Med programmet medföljer även 12 månaders serviceavtal vilket ger dig tillgång till Vismas enastående support. Önskas serviceavtalet förlängas kostar detta 3745kr följande år.

Mer information

Vikt 1 kg
Typ av produkt

Revisionsprogram

Serviceavtal

Ja, 12 månader

Funktioner

Grundakt
Årsakt
Revisionsmallar
Egna Word-, Excel- och pdf-mallar
Revisionsplanering
Riskanalys
Arbetsprogram
Granskningsåtgärder
SIE-analys
Revisionsanteckningar med sortering
Åtgärdsbank
Rapportering
Revisionsunderlag från Visma Bokslut och Visma Analys
Integration med Visma Byråstöd
Pedagogiskt körschema för RS
Resultat-, balans- och nyckeltalsinformation med periodsaldon
Obligatoriska ställningstaganden för RS
Mall för revisorns oberoende
Revisionskontroll
Förbättringsanteckningar

Systemkrav

PC eller Mac (Intel-baserad) med operativsystem Windows 7, Vista eller XP. Internetanslutning krävs. Tilläggsprogramvara krävs för användning på Mac.